الطاف خفيه

در باره لطف و عنایت الهی در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران

لبهای ترک خورده و چشمان نافذ
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥  


آب تصفیه نشده و شرایط اقلیمی اردوگاههای نظامی و شرایط جنگی خیلی زود روی پوست رزمندگان تاثیر میگذاشت.
ولی هیچ چیز روی چشمان نافذ آنان تاثیر منفی نداشت.
=============
گاهی استفاده از آبهای آهکی موجب میشد که پوست دست موقع باز و بسته شدن چاک بخورد.


کلمات کلیدی:
 
زندگی عادی در منطقه ی غير عادی
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥  

همه ی جبهه ها جنگ نبود. مدت زمانی که رزمندگان در جنگ(آفند و پدافند)‌ بودند خیلی کمتر از زمانی بود که در حال آمادگی و آموزش و تثبیت بودند. به همین دلیل نوعی زندگی در جبهه شکل گرفت. بی حضور بزرگترهای شهر٬ فرصتی بوجود آمد که درون انسان مهاجر بروز پیدا کند.


کلمات کلیدی:
 
خدمت برای خدا
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ دی ۱۳۸٥  

در دوران جهاد هر کس که تعهدش بیشتر بود٬ سختی های بیشتری را متحمل میشد. فاصله ی ادعا و واقعیت با عمل روشن میشد. اگر کسی عمل نمیکرد و اندکی انصاف داشت سر به زیر میشد.
البته بودند افراد پر ادعا و کم عمل ولی در فضای آن روزگار حنایشان رنگ زیادی نداشت. وضعیت در همه جا یک شکل نبود. هر چه شرایط سخت تر میشد٬ نقش عمل در رسوایی ادعا بیشتر میشد.
آن زمان خادم بودن مساوی بود با خدمت کردن. گرچه روند تغییر مفهوم خادم به صاحب از همان روزها آغاز شد ولی وجه غالب همچنان خدمت بود. اگر کسی را از خدمت در صحنه ای آشکار می راندند٬ به صحنه ای میرفت که پنهانی خدمت کند و بهای خدمتش در این صحنه های پنهانی معمولا  جان بود. معامله ای که رضایتش بیش از خدمت آشکار بود.

کلمات کلیدی:
 
از یاد نرفته ها
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ دی ۱۳۸٥  


گرچه برای بعضی ها
از یاد رفته اند
ولی برای ما
فراموش نشدنی اند
نامشان بر صفحه ی دل ما حک شده
بزرگانی که بزرگی را با تولد خود نداشتند
در کشاکش روزگار
با همت بلند و انسانیت
کسب کردند
به یاد از یاد رفته های عزیزی که
در دل ما زنده اند
و برایشان دلواپسیم
چرا که قهرمانان گذشته ی ما هستند


کلمات کلیدی: