الطاف خفيه

در باره لطف و عنایت الهی در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران

کاروانهای اعزام نيرو
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥  

وقتی که برای عملیاتهای بزرگ نیروی بیشتری نیاز بود٬ شبکه های پشت جبهه بسیج میشدند. تامین چند صدهزار نفر نیرو برای عملیاتهای نظامی سراسری کار سختی به نظر میرسید ولی موضوع با سخنرانی امام و حمایت رسانه های انقلابی شروع میشد و با شرکت مردم خاتمه می یافت.
مدارس و دانشگاهها و ادارات مهمترین نقش را در جذب نیرو داشتند. بسیج مستضعفین که برای دفاع از کشور تشکیل شده بود عمدتا از محرومین تامین نیرو میکرد. اندک بودند افرادی که از اقشار مرفه به بسیج رو کنند.
در زمان اعزام نیرو به جبهه ها شادی همه جا دیده میشد. نوعی افتخار در جهره نیروهای اعزامی دیده  میشد. ناظران این صحنه ها نگران بودن و گاهی شرمنده. از اینکه از کاروانها باز می ماند.
ولی کسانی که رهسپار بودند اصلا شبیه کسایی که در فیلمهای خارجی به جنگ میروند نبودند. با خوشحالی و شتاب میرفتند.کلمات کلیدی: