الطاف خفيه

در باره لطف و عنایت الهی در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران

لبهای ترک خورده و چشمان نافذ
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥  


آب تصفیه نشده و شرایط اقلیمی اردوگاههای نظامی و شرایط جنگی خیلی زود روی پوست رزمندگان تاثیر میگذاشت.
ولی هیچ چیز روی چشمان نافذ آنان تاثیر منفی نداشت.
=============
گاهی استفاده از آبهای آهکی موجب میشد که پوست دست موقع باز و بسته شدن چاک بخورد.


کلمات کلیدی: