الطاف خفيه

در باره لطف و عنایت الهی در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران

نکته
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩  

گاهی می بینیم بعضی موضوعات جدید اولویت پیدا میکند

زمانی که این اولویت های جدید در عرض اولویت های پیشین باشند

نشان تغییر اولویت ها به معنای انصراف از اولویت های پیشین است

و زمانی که تغییر اولویت ها طولی باشد

نشان از تغییر شرایط عمومی

و ارتقا یا کاهش مسائل است


کلمات کلیدی: