الطاف خفيه

در باره لطف و عنایت الهی در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران

رنگ عادت
ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠  

بهای وجودشان

تنها خدا بود

و زمانی که اینان که هستند و هستیم

با آنانکه بودند و رفتند

مقایسه می کنیم

متوجه می شویم چرا بعضی از خدا شهادت می خواستند

تا نمانند و آینده را نبینند

خلاصه شدن در تملق و خودفریبی خویش و فدا شدن برای کوچکترین های بی خاصیت کجا و پهن شدن در عرصه گیتی و فدا شدن برای عزیزترین های هستی کجا


اگر یاد چنانی نبود

تحمل چنینی رنگ عادت می یافت