الطاف خفيه

در باره لطف و عنایت الهی در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران

سختی ها و غمها
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧  

در جبهه های جنگ با عراق، جایی که مرگ و جراحت و دوری و سختی و فراق و فشار و اندوه از دست دادن دوستان و کمبود امکانات فراوان بود، امید و شادی موج میزد. چرا؟
بخاطر نگاه متفاوت به خویش و جهان
آیا سختی ها چهره ی ما را غمگین میکند؟!